Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnicy


Idź do treści

Menu główne:


Z.REGIONALNYZespół Regionalny im. Jana Malinowskiego przy OSP Szczawnica


Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnicy, założonej w 1985 r., w całości finansowana była z kasy gminnej. Niestety funduszy brakowało nawet na podstawowe rzeczy. Członkowie OSP, z Janem Malinowskim na czele, nie pozostali obojętni wobec takiej sytuacji i postanowili działać. Utworzyli amatorskie kółko teatralne, które miało za zadanie zarobić na swoje utrzymanie oraz na działalność OSP. Już w 1904 roku wystawiono pierwszą sztukę - "Za chatą u Pana". Premiera była wielkim wydarzeniem i przyniosła dochód 312 koron i 60 halerzy, co było równowartością trzech krów. Tak oto rozpoczęło się życie kulturalne i artystyczne pod patronatem OSP, które trwa po dzień dzisiejszy.
Wystawiano różne sztuki, urządzano zabawy i festyny, a do kasy OSP wpływały tak bardzo potrzebne fundusze. Jan Malinowski, który był bez reszty zakochany w rodzimym folklorze przygotował scenariusz "Wesela Góralskiego". Przekazał go na użytek OSP w Szczawnicy Wyżnej w 1922 r. Kółko teatralne zostało następnie przekształcone w zespół regionalny, który pod jego kierownictwem osiągnął wysoki poziom artystyczny. Zespół zaczął występować poza Szczawnicą, rozsławiając kulturę Pienin. Wypracowane fundusze pozwalały finansować różne cele społeczne - malowanie kościoła, zakup sztandarów, instrumentów dla orkiestry dętej, a nawet budowę pomnika Nieznanego Żołnierza.
Po II Wojnie Światowej, która przerwała działalność zespołu, należało w pierwszej kolejności, na nowo wyposażyć straż oraz rozbudować remizę. Na czele Zespołu w 1946 r. stanęli Kazimierz Węglarz i Wiktoria Smaga. W 1950 r. kierownictwo objęła Helena Czaja. Zespół cały czas rozwijał swoją działalność, a także rozszerzał repertuar, aż do roku 1968, kiedy nastąpiła niespodziewana przerwa w funkcjonowaniu.

W 1970 roku Aniela Krupczyńska, c. Jana Mastalskiego, wraz z mężem Karolem podjęła próbę kontynuowania działalności zespołu. Było ciężko. Wszystko należało zacząć od podstaw. Łącznie z zakupieniem strojów. Na szczęście udało się! Zaczęto wystawiać sztuki. Zespół wyjeżdżał poza Szczawnicę, a nawet poza granice Polski. Zdobywano liczne nagrody i słowa uznania. Zarobione pieniądze przeznaczano na bieżącą działalność zespołu, OSP oraz cele społeczne. W 1980 roku zorganizowano w remizie OSP izbę regionalną, w której po dzień dzisiejszy odbywają się próby zespołu, posiady i spotkania folklorystyczne.

Od 2006 roku opiekę nad Zespołem Regionalnym im. Jana Malinowskiego sprawuje Miejski Ośrodek Kultury.
Za swoją społeczną pracę, oddanie i krzewienie kultury Pienin, Aniela Krupczyńska była wielokrotnie nagradzana i odznaczana. W 2005 roku prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski nadał jej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 roku została odznaczona brązowym Medalem Gloria Artis, nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w kulturze.


AKTUALNOŚCI | ARCHIWUM | INTERWENCJE | HISTORIA | GALERIA | STATYSTYKI | WYPOSAŻENIE | KONTAKT | ORKIESTRA OSP | Z.REGIONALNY | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego