Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnicy


Idź do treści

Menu główne:


ORKIESTRA OSPOrkiestra Dęta OSP Szczawnica

Szczawniccy strażacy zawsze byli licznie obecni przy okazji świąt i uroczystości, zarówno państwowych jak i kościelnych. Jednak, żeby je uświetnić koniecznie potrzebna była orkiestra. Przez wiele lat było to ich wielkim marzeniem.
Na pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia przyszły kółka amatorskie działające przy strażach w Szczawnicy Wyżnej i Niżnej. W 1935 roku utworzono Komitet Orkiestry, a w 1936 r. zakupiono 26 instrumentów dętych i 3 smyczkowe. Z naborem do orkiestry nie było najmniejszego problemu. Zgłosiło się trzy razy więcej chętnych niż było instrumentów. Rozpoczęło się intensywne szkolenie muzykantów, aby w 1938 roku, podczas uroczystości trzeciomajowych szczawnicka orkiestra mogła wystąpić publicznie.
Niestety dorobek pierwszych lat działalności orkiestry, przekreślił wybuch wojny. Dopiero w 1946 roku orkiestra zaczęła się odradzać. Z kapelmistrzowską pomocą przyszedł pan Mikołajczyk, z Krościenka, który prowadził ją do roku 1950. Później znów nadeszły trudne lata. W 1955 roku patronat nad orkiestrą przejęła Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", która to niestety okazywała jej zbyt mało serca. W 1958 roku zespół powrócił do OSP, której prezesem był wielki miłośnik orkiestry - Wojciech Dziedzina. Po raz kolejny z pomocą przyszedł Zespół Regionalny. Dzięki przekazanym funduszom zakupiono umundurowanie oraz stroje regionalne. Na jej czele stanął Wojciech Mastalski, syn Jana Mastalskiego, który prowadził ją przez długie lata.Po nagłej śmierci Wojciecha Mastalskiego w 1993 roku, orkiestrą w kolejnych latach kierowali: Bronisław Zachwieja, Jan Mastalski - syn Jana Mastalskiego, Witold Salamon. Niestety działalności doskwierało wiele problemów i orkiestrze groziła likwidacja.
Obecnie orkiestra jest reaktywowana dzięki staraniom księdza Grzegorza Salamona, a opiekuje się nią Wojciech Hebda. Nawiązano współpracę ze szkołą muzyczną i można powiedzieć, że wszystko tworzone jest od podstaw, z udziałem młodego pokolenia muzyków.

AKTUALNOŚCI | ARCHIWUM | INTERWENCJE | HISTORIA | GALERIA | STATYSTYKI | WYPOSAŻENIE | KONTAKT | ORKIESTRA OSP | Z.REGIONALNY | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego